Костриця Т.С.— спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, «учитель-методист»

Проектна робота з англійської мови учнів старшої школи. Навчальний посібник. Димитров, 2012 .

Даний методичний посібник є спробою допомогти вчителям англійської мови в застосуванні комунікативного підходу у навчанні завдяки впровадженню інтерактивних та проектних методів навчання.

Тут представлено цикл уроків (підручником “Hotline”, pre-intermediate, Oxford University Press) , де відсліджуються етапи роботи над проектом “Сторінки історії Британії та України”, який є підсумковим з теми “Минуле”. Також ви можете ознайомитись з матеріалами підсумкового уроку-проекту “Save our planet” з теми :”Екологія”. Даний посібник рекомендований учителям англійської мови , студентам філологічних факультетів.

Схвалено методичною радою методичного кабінету закладів освіти відділу освіти Димитровської міської ради Донецької області (протокол №2 від 22 березня 2012р.)

Передмова

Впроваджуються інноваційні технології навчання, ефективно використовуються й засоби науково-дослідницької діяльності, прийоми та форми роботи, зорієнтовані на формування в учнів комунікативної компетентності, готовності до здійснення іншомовного особистісніного та міжкультурного спілкування з носіями мови, логіки наукового пізнання, проектування власної освітньої траєкторії на основі самоосвітніх надбань, готовності до продуктивної створюючої діяльності як умови самореалізації в житті.

Останнім часом усе частіше учням пропонується виконання певних проектів, широко розвинена типологія яких надає багато можливостей для їх використання в навчанні англійської мови. Проектна діяльність має бути спланована та вплетена в урок або цикл уроків за темами таким чином, щоб стати її логічним продовженням. У процесі навчання мовлення від формування мовних навичок до розвитку мовленнєвих умінь іде опрацювання вправ та завдань, підпорядкованих проблемі, що досліджується у проекті.

У посібнику вміщено матеріали поетапної роботи над довготривалим інформаційно-дослідним проектом за темою “Сторінки історії” та підсумковий урок за темою “Екологія” (підручником “Hotline”, pre-intermediate, Oxford). Розкриваються етапи виконання проекту: від формулювання проблеми, її структури, створення мікрогруп через формування мовленнєвих навичок і умінь для роботи з інформацією, її збором та систематизацією презентацій проекту обговорення та оцінювання.

Під час роботи над проектом в учнів формується лінгвістична навчальна (вміти вчитись), соціально-культурна та професійна компетенція, що є невід’ємною складовою становлення особистості.

Кiлькiсть переглядiв: 278