Про прийом дітей до 1-х класів НВК Мирноградської міської ради у 2020- 2021 році

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про захист персональних даних», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення корона вірусної хвороби (COVID-19)», постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 №684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів» (зі змінами та доповненнями), Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 10.05.2018 № 367, листа Міністерства освіти і науки України від 31.03.2020 № 1/9-182 «Щодо організованого завершення 2019/2020 навчального року та зарахування до закладів загальної середньої освіти» розпочато прийом заяв від батьків/законних представників про зарахування дітей до 1-х класів з 15 квітня 2020 року електронною поштою, після завершення карантину – особисто (у зв’язку з оголошенням надзвичайної ситуації встановлений законодавством термін подачі заяв для зарахування дітей до 1-го класу у 2020-2021 н.р до 31 травня подовжено).

Батьки та особи, що їх замінюють, подають документи для зарахування дітей до 1-х класів 2020-2021 н.р. електронною поштою у сканованій формі без електронного підпису.

Увага!

З 15 квітня 2020 року розпочато прийом заяв до 1-х класів електронною поштою, після завершення карантину – особисто.

Батьки та особи, що їх замінюють, подають документи для зарахування дітей до 1-х класів 2020-2021 н.р. електронною поштою у сканованій формі без електронного підпису. (інструкція длябатьків https://school.isuo.org/contact )

У 2020-2021н.р. заплановано набрати три перших класи (1-А, 1-Б кл.– «Інтелект Україна», 1-В кл. – НУШ )

До уваги батьків майбутніх першокласників

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВСТУПУ В 1-Й КЛАС
У 2019/2020 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

При організації прийому до 1-их класів заклад загальної середньої освіти керується такими нормативними документами:

Конституцією України

Стаття 53. Кожен має право на освіту

1. Повна загальна середня освіта є обов'язковою.

2. Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах...

Законом України "Про освіту"

Стаття 12. Повна загальна середня освіта

п.4. Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років. Діти, яким на початок навчального року виповнилося сім років, повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року.

Стаття 13. Територіальна доступність повної загальної середньої освіти

п. 1.Для забезпечення територіальної доступності повної загальної середньої освіти органи місцевого самоврядування створюють і утримують мережу закладів освіти та їхніх філій.

Кожна особа має право здобувати початкову та базову середню освіту в закладі освіти (його філії), що найбільш доступний та наближений до місця проживання особи.

Право особи здобувати початкову та базову середню освіту в державному або комунальному закладі освіти (його філії), за яким закріплена територія обслуговування, на якій проживає ця особа, гарантується, що не обмежує право особи обрати інший заклад освіти.

Законом України "Про загальну середню освіту"

Стаття 18. Зарахування учнів

1. Місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування закріплюють за закладами загальної середньої освіти відповідні території обслуговування і до початку навчального року обліковують учнів, які мають їх відвідувати.

Наказом МОН України від 16.04.2018 № 367 "Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти",

Листом -роз'ясненням Міністерства освіти і науки України щодо застосування окремих положень новогоПорядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти

Територія обслуговування НВК

У 2019/2020 навчальному році НВК « загальноосвітня школа І ступеня – гімназія» здійснює набір трьох перших класів (по 30 учнів).
1-А кл.- працюватиме за науково-педагогічним проектом «Інтелект України»

1-Б, 1- В кл. – працюватимуть за Типовою освітньою програмою.

Правила прийому до 1 класу

1. До 1-го класу закладу загальної середньої освіти зараховуються діти, як правило, з шести років. Діти, яким на початок навчального року виповнилося сім років, повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року. Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття початкової освіти з іншого віку.

2. Особам з особливими освітніми потребами освіта надається нарівні з іншими особами.

3. Прийом дітей до 1 класу закладу загальної середньої освіти здійснюється на безконкурсній основі.

4. Право на першочергове зарахування до початкової школи мають діти, які проживають на території обслуговування школи.

5. У другу чергу зараховуються діти, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому закладі, чи дітьми працівників цього закладу освіти

6. На вільні місця зараховуються діти, які не проживають на території обслуговування цього закладу, за результатами жеребкування, процедура проведення якого схвалюється педагогічною радою закладу освіти та затверджується його керівником.

Наказ про зарахування дітей до закладу загальної середньої освіти

Кiлькiсть переглядiв: 145